Pece


Pece na keramiku i pece na chleba..

Jedna pěkná pec na chleba vznikla koncem léta 2016. Byla součástí poměrně rozsáhlé stavby. Více o ní najdete v sekci sporáky  (Lhota Bubeneč) Naprosto precizní práci na ní odvedl náš kolega Jirka Jindra společně se Stanislavem Kuběnou ( http://krby-valmez.cz/ )

  

A pece na pálení keramiky?

Rád bych zde představil nejprve pec Kusakabovku, která stojí 
v Klikově na Hlinicích. S tou mi během dvou let její stavby pomáhalo opravdu bezpočet lidí, keramiků, kamnářů i laiků. 
Všem patří velký dík. A jak tato pec pálí můžete vidět tady.

Dále pec z pěnošamotových cihel tzv. Skládačku, kterou jsem před mnoha lety stavěl společně s keramikem Karlem Frantelem 
u hrnčírny v Klikově. Dodnes slouží během letních keramických kurzů. Odkazuji na ni na zajímavých stránkách Richarda Plischkeho 
o pecích na pálení dřevem.

Další pec zajímavá pec byla tzv. Mashinka. Stála na dvorku 
u hrnčírny v Klikově. Myslím, že výrobky z této pece ještě žádná pec nepředčila.. ale taky už jsme nikdy nespálili na jeden výpal tolik dřeva. Bořila se do hlíny a trochu ji padal komín, tak jsme ji rozebrali na materiál ke stavbě Kusakabovky. Mashinka za svítání..

Kusakabovka

Kusakabovka - nakládání

před výpalem Kusakabovky
po výpalu..